NEWS

Cercetare filosofia stiintei programe master

Colocviul Darwin, Noiembrie 2009

Facultatea de Biologie
Facultatea de Filosofie din Universitatea Bucureşti vor organiza în zilele de
20-22 noiembrie 2009
o conferinţă cu tema
Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă”
cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la publicarea lucrării „Originea speciilor”.

Conferinţa işi propune să discute însemnătatea epocală a operei lui Darwin pentru ştiinţă precum şi pentru viziunea modernă asupra lumii şi omului. Totodată vor fi discutate principalele contribuţii care au fost aduse în ultimul secol şi jumătate la dezvoltarea ideilor formulate de Darwin şi ecoul acestor idei în disciplinele ştiinţifice înrudite, în disciplinele sociale şi în cercetarea filosofică.

Persoanele care doresc să contribuie cu comunicări la această conferinţă sunt rugate să transmită titlul şi un scurt rezumat al comunicării până în data de 1 iunie 2009. Textul comunicării va trebui trimis sau depus la secretariatul conferinţei până în data de 1 octombrie 2009.
Textele comunicărilor trebuie redactate în aşa fel încât să fie asigurată înţelegerea lor de către un public instruit, fără pregătire filosofică sau ştiinţifică de strictă specialitate. Comunicările acceptate la conferinţă vor fi publicate într-un volum. Conferinţa se va încheia cu o masă rotundă destinată dezbaterii necesităţii studiului teoriilor darwiniste în învăţământul preuniversitar şi în cel universitar de profil, care va dezbate situaţia actuală a predării evoluţionismului ştiinţific în învăţământul românesc.

Persoane de contact:

  • conf. dr. Laurentiu Staicu laurentiu.staicu@gmail.com
  • lect. dr. Virgil Iordache virgil.iordache@g.unibuc.ro