Despre noi

Cercetare filosofia stiintei programe master
ObiectiveActivitatiProiecte

CELFIS este unul dintre cele mai active centre de cercetare ale Universităţii din Bucureşti, cu activităţi de cercetare fundamentală şi aplicată în domeniile logicii, filosofiei şi istoriei ştiinţei. Membrii CELFIS participă la programe de cercetare naţionale şi internaţionale cu accent pe istoria şi filosofia ştiintelor naturii. CELFIS colaborează activ cu colective de cercetare din Marea Britanie, SUA, Germania, Australia şi Noua Zeelandă.
OBIECTIVE
A. Dezvoltarea cunoaşterii filosofice fundamentale necesare pentru analiza ştiinţelor, cu accent pe următoarele direcţii tematice:

 • Istoria şi sociologia ştiinţei
 • Epistemologia ştiinţei: probleme generale ale metodologiei şi raţionamentului ştiinţific, abordări formale ale metodologiei
 • Logică, limbaj şi argumentare ştiinţifică
 • Ontologia ştiinţei

B. Dezvoltarea cunoaşterii filosofice aplicate, cu accent pe următoarele direcţii tematice:

 • Logică în ştiinţa computerelor şi inteligenţa artificială
 • Filosofia matematicii
 • Filosofia fizicii
 • Filosofia biologiei
 • Filosofia ştiinţelor cognitive, a psihologiei şi a lingvisticii
 • Filosofia sociologiei, economiei şi a ştiinţelor politice

C. Educaţia doctorală şi continuă în domeniul filosofiei şi istoriei ştiinţei desfăşurată pe următoarele direcţii:

 • organizarea de şcoli doctorale
 • organizarea de şcoli de vară
 • organizarea de cursuri intensive în sistem training
 • organizarea de cursuri la distanţă
 • editarea de cărţi şi publicaţii de specialitate
ACTIVITATI

Seminarul departamental

Din lista noastră de invitaţi pe 2010-2011 :
Stephen Gaukroger (University of Sydney), Maarten Van Dyck (University of Ghent), Gheorghe Stratan (Institutul de Fizica), Miklos Redei (LSE), Bryan Hall (Indiana University Southeast).

"Seminarul filosofic de vineri":

organizat în colaborare cu centrul de cercetare Fundamentele Modernităţii Europene, şi Colegiul Noua Europă

Seminarul PCE: De la istorie naturala la stiina

Serile cu stiinta

PROIECTE

Concepte, reprezentări, conţinut mental. Teme actuale în fundamentele ştiinţelor cognitive (finanţare CNCSIS, director de proiect prof. dr. Mircea Dumitru, perioada de desfăşurare 2003-2005).

Fundamente teoretice şi metodologice în modelarea şi dinamica sistemelor socio-ecologice complexe (finanţare CNCSIS, director de proiect conf. dr. Laurenţiu Staicu, perioada de desfăşurare 2006-2008)

Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamente cultural-valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi (finanţare CNCIS, director de proiect conf. dr. Romulus Brâncoveanu, perioada de desfăşurare 2005-2007)

PCE : De la istorie naturala la stiinta:aparitia filosofiei experimentale.finantare CNCS, director de proiect Lector Dana Jalobeanu,2011-2013

pentru mai multe informatii despre proiect vezi link